سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/7
7:31 صبح

پیراهن عثمان

بدست سوره در دسته عثمان، قائم مقام رهبری

خیلی بد عذابیست

خیلی بد

که آدم عثمان باشد و مبتلا به چنین عذابی

خلافتش بر مسلمین فتنه بود

مرگش برای مسلمین فتنه بود

اینها که هیچ

بعد از مرگش نیز فتنه گران پیراهنش را بر سر نیزه زدند

و خون خواهش شدند

و چه فتنه ها که به نام او صورت ندادند.

 

پ.ن:
این مطلب ربطی به تجمع هزار نفری جلبک های سبز در خانه اصفهان ندارد.