سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/9
10:18 صبح

حدی از وقاحت

بدست سوره در دسته منتظری، امام خمینی(ره)، جبهه ملی

فراکسیون خط امام(ره) «فراکسیون اقلیت دوم خردادی های مجلس» در بیانیه ای تاکید کرد(+): حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 23/8/1361 ”27 محرم‌الحرام 1403“ به عنوان یک هشدار جدی فرمودند: ”احتمال قوی می‌دهم که پس از من برای انتقام‌جویی از من به بعض نزدیکان و دوستانم تهمت‌ها که من آنرا ناروا می‌دانم بزنند و به آتشی که باید مرا بسوزانند آنان را بسوزانند و احیانا به صورت دفاع از من انتقام مرا از آنها بگیرند.“

این حرف امام (ره) درست. ولی مصداقش کیست؟ برای مثال مگر ندیدید که دم هر انتخابات بیان میکنند نامهء امام در نفی جبهه ملی و قطع ید این عناصر امریکایی از سیاست ایران را جعلی بوده و اعلام میکنند که سید احمد خودش سر خود این نامه را نوشته و نظر امام این نبوده.

مگر نه اینکه امام را روشن فکر تر و مهربانتر از این میدانند که بخواهد جبهه ملی را تکفیر کنند؟ (رجوع کنید به صحیت های خاتمی در میان عناصر انجمن اسلامی تهران + )

مگر نه اینکه اینها حکم امام خمینی (ره) در عزل منتظری را ناشی از فریب خوردگی امام تلقی کرده و آنرا نتیجه جلوه سازی و فریب اطرافیان امام دانسته و انواع قصه را در این رابطه میسرایند.

اصلاً یکی از اصلی ترین این قصه ها، مدعی بودند چون سید مهدی هاشمی ملعون رابطه رفسنجانی با امریکایی ها را لو داده بود رفسنجانی برای انتقام گیری امام را در مورد منتظری فریب داده بود.

حالا چه کسانی برای ساختن چهره مظلوم و بدون دافعه، ساده و فریب خورده از امام سعی داشتند و دارند؟ بهانه شان چی بود؟ حالا هم بهانه شان شده دفاع از اطرافیان امام(ره) آنهم با زیر سوال بردن ذکاوت امام. با درشت کردن تنها یک جمله از هزاران جمله امام، زیر پا گذاشتن بزرگترین یادگار امام یعنی "ولایت مطلقه فقیه" را نا چیز دانسته ولی با انتقاد از نخست وزیر جنگ یا نوهء امام فریاد "وا اسلاما" سر میدهند.

بسی جای تعجب است!!!

آخر این از حماقت است یا خود را به حماقت زدن؟ در هر صورت حدی دارد حماقتشان. حدی دارد خود را به حماقت زدن.