سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/10/11
11:24 صبح

ضعف یکی دلیل بر قوت دیگری نیست

بدست سوره در دسته میرحسین موسوی، امام موسی صدر، محمود احمدی نژاد

الامام موسی الصدر

عجیب است

چه بازی میخورند دوستان جوان صدریمان (+)

 بزرگواران، چرا از دولت اصلاحات پیش خود ذکر نمیکنید؟

که سفیرشان یا سفیرمان عکس شهیدچمران را در دفترش پایین آورد و

 گفت: "برخیشان از چمران خاطره خوشی ندارند و عکس چمران دافعه دارد"1

دفتر سفیر ایران در لبنان؛ بدون عکس داماد لبنان مصطفی چمران!!؟

حالا دوستان خیلی زود فراموش کردند سازشکاری ها را

بهتر بود بخاطر دافعه یکی، جذب ظاهر دیگری نمیشدند (+)

این طائفه پایشان لنگ هست هنوز

----------------
پاورقی
1- نقل به مضمون از حاج سعید قاسمی مسئول اطلاعات عملیات حاج احمد متوسلیان در لبنان